CAN BUS ສາຍ

  • ສາຍລົດເມ Bosch CAN 1 ຄູ່ 120ohm ປ້ອງກັນ

    ສາຍລົດເມ Bosch CAN 1 ຄູ່ 120ohm ປ້ອງກັນ

    1. CAN-Bus Cable ແມ່ນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ Canopen ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວ.

    2. ສາຍລົດເມ CAN ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ການຄວບຄຸມອຸປະກອນສຸດທິສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ.

    3. AIPU ໄສ້ braided ປະສິດທິພາບສູງຕ້ານການແຊກແຊງໄຟຟ້າ (EMI).